Włóknina filtracyjna

Włóknina filtracyjna 5205/2 ma zastosowanie w urządzeniach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych do filtracji powietrza.

Służy do oczyszczania powietrza w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Włóknina występuje w rolkach o szerokości 160 cm i długości 40 mb.

Granatura włókniny filtracyjnej 5205/2 wynosi 250g/m2,

Grubość ok. 10 mm