GPH "SURTEX"

jest od 1995 roku prywatną spółką prawa handlowego z kapitałem zakładowym 1.500.000 zł i z tradycją blisko 60 lat nieprzerwanej działalności na rynku specjalistycznych, zaopatrzeniowych wyrobów technicznych.

Jesteśmy:
firmą sprawną, nowoczesną, zyskowną, bezpieczną i przewidywalną.

Chcemy być:
profesjonalnym pośrednikiem handlowym, realizującym dla swoich partnerów handlowych całość zaopatrzenia w uzgodnionych grupach towarów.


W tym celu:

nawiązujemy i stale rozwijamy dobre relacje z naszymi dostawcami, dla najważniejszych utrzymujemy na swoim terenie ich składy fabryczne;
oferujemy swoim odbiorcom współpracę i konsultacje w zakresie optymalnego technicznie i ekonomicznie doboru pożądanych materiałów;
oferujemy swoim odbiorcom dopasowanie do działających u nich systemów zaopatrzenia;
oferujemy swoim odbiorcom elastyczność w zakresie cen, płatności, terminów i organizacji dostaw, transportu, konfekcjonowania;
uzgadniamy z dostawcami życzenia naszych odbiorców dotyczące jakości, atestów, parametrów technicznych, opakowań;
poprawiamy jakość i zorganizowanie swojej pracy według własnej Księgi Jakości.