Biowłóknina z nasionami traw

Biowłóknina to mata bawełniana z wszytymi nasionami traw, służąca do umacniania, zadarniania i zazieleniania skarp, nasypów, poboczy dróg i autostrad, jak również do zakładania wysokiej jakości trawników dywanowych z mieszankami traw ogrodowych

Biowłóknina - zastosowanie:

stabilizacja i ochrona skarp i innych obiektów ziemnych

likwiduje całkowicie zjawisko "pylenia" ze składowisk odpadów przemysłowych

natychmiastowe działanie antyerozyjne.

Podstawowe parametry:

masa - 250g/m2

wytrzymałość - do 40daN

Najczęściej występuje w formie bel o szerokości 2 metrów i nawoju 25 lub 50 metrów bieżących