ACO Self® Krata trawnikowa

Stanowi optymalne rozwiązanie dla przestrzeni, w której zależy Państwu na połączeniu nawierzchni trawiastej z nawierzchnią komunikacyjną, jak np.: podjazdy do garażu, parkingi dla samochodów osobowych, dojazdy do domków jednorodzinnych, drogi zielone czy pola campingowe.
Jest jeszcze jeden istotny argument, przemawiający za stosowaniem ACO Self® Kraty trawnikowej. Otóż woda deszczowa przesiąkająca przez kratkę do gruntu, nie obciąża kanalizacji, co pozwala uniknąć – wprowadzanego coraz częściej przez gminy – tzw. podatku od wód opadowych